Život a mezilidské vztahy

Bez sebevědomí se v mezilidských vztazích prostě neobejdete, ať chcete cokoliv. Nedostatek sebevědomí je důvodem, proč se někdo nechová tak, jak potřebujete. Potřebujete ho, když máte pocit, že děláte všechno správně a výsledek tomu neodpovídá. Sebevědomí se odráží ve vašem chování tak, že to, co od ostatních chcete považujete za normální a proto s tím nemají, ani oni problém. Sebevědomí vám dodává klid a pohodu a lidé vám věří. Mají z dané věci naprosto stejné pocity, jako vy.    

Představte si obchodníka, který si není jistý tím, jestli smí, může, jestli je normální někomu nabízet něco, o co sám neprojevil zájem. Má strach, obavy, pochyby, jestli neotravuje, jestli vás může připravit o váš čas, jestli si vůbec může dovolit vás oslovit. Má strach z toho, jak budete reagovat, co si o něm budete myslet, jak se budete tvářit, je mu nepříjemné vás přemlouvat atd. Všechny tyto myšlenky v něm vyvolávají nepříjemné pocity. A ty mají vliv na jeho chování. Pokud se z toho stane zvyk, už se neumí chovat jinak. A teď si představte, že se tenhle člověk chová stále stejně deset let. Logicky patří mezi ty méně úspěšné nebo neúspěšné obchodníky. Se svou prací i životem není spokojený. A nakonec je ještě přesvědčený o tom, že v něm problém není. Ale v lidech. Jsou vybíraví, nevědí, co chtějí, jsou drzí, nevychovaní, sprostí. Díky tomu je přesvědčen, že práce s lidmi je ta nejhorší práce na světě. Ale, má strach jí změnit, aby to jinde nebylo ještě horší.

A teď si představte člověka, který vám něco nabízí, ale působí na vás zcela jiným dojmem. Usmívá se a má klidný hlas. Z jeho chování máte dobrý pocit, takže vás ani nenapadne, že by dělal něco špatného. Nemáte pocit, že by otravoval, tlačil, byl vlezlý. Jeho chování ve vás nevyvolává žádné podezření, že by na tom, co dělá bylo něco špatného. Vidíte, že se ten člověk chová sebevědomě, je v klidu a pohodě, věří si. Proč se tento člověk dokáže chovat úplně jinak? Naučil se přemýšlet tak, že každý něco potřebuje. Naučil se, že každé zboží má svého kupce. A že tento způsob prodeje je stejně dobrý, jako jakýkoliv jiný. Proto ho ani nenapadne, že je něco špatného na tom, že se vám snaží něco prodat. Nemá s tím problém. Stejně, jako potom vy. Tento člověk už si své chování, ani neuvědomuje, protože ho považuje za normální. Má to ve zvyku nebo v povaze. Tenhle člověk má svou práci rád. Nemá problém pracovat s lidmi a práce ho baví. Ve svém životě je mnohem spokojenější, protože je úspěšný. Daří se mu dosáhnout toho, co chce.

Když si nejste jisti sami sebou a tím, co chcete, působíte na lidi okolo sebe zcela jinak. I když vy si to neuvědomujete, lidé z vás mají zcela jiné pocity. Vnímají nejistotu, pochybnosti nebo strach a tyto pocity na ně přenášíte. Chováte se tak, že vám nevěří. Mají problém s tím, co od nich chcete. Nemají z vás dobrý pocit. Proto je nedokážete přesvědčit, že je v pořádku, normální, co od nich chcete. A tak se chovají, jak sami chtějí. Jak jsou zvyklí, jak jim vyhovuje, jak si myslí, že je správné z jejich pohledu. Takže nedosáhnete toho, co chcete. Naučte se chovat sebevědomě a dosáhnete toho, co chcete. Sebevědomí není nic špatného. Prostě jen víte, co chcete a dokážete se podle toho chovat.

Samozřejmě, že v mezilidských vztazích je důležitá komunikace. I v tomto případě platí, že pokud nedokážete druhé přesvědčit svými argumenty, nebudou se chovat, jak od nich chcete nebo dělat, co od nich chcete. Zvláště, pokud mají rozdílný pohled na stejnou věc. Musíte je umět přesvědčit svým chováním a argumenty, aby svůj pohled změnili. Třeba tím, že jim vysvětlíte, že vám jde oběma o to samé, jen se na to, každý z vás dívá rozdílným pohledem a každý z vás toho chce dosáhnout jiným způsobem. Proto musíte umět druhé přesvědčit, aby vám věřili, že váš způsob, vaše řešení je lepší. Nebo se musíte umět domluvit. Najít takové řešení, se kterým budete spokojeni oba. Nestát si tvrdohlavě za svým, ale domluvit se tak, abyste byli spokojeni oba. Uvědomit si, že cíl máte společný. Tak najděte společnou cestu, jak toho dosáhnout. I k tomu, ale potřebujete sebevědomí, aby vám lidé věřili, že komunikace je něco normálního a neměli problém s vámi komunikovat.  

V komunikaci je důležité si uvědomit, že když s něčím máte problém, něco vám nevyhovuje, není tak, jak byste chtěli, potřebovali, tak je potřeba to říci. Vy u druhých vidíte, co by mohli nebo měli dělat jinak. Ale oni sami si to neuvědomují, protože se jedná o zvyky chování. Neuvědomují si, jak se chovají. Platí to i obráceně. Lidé to vidí u vás a vy si to neuvědomujete. Pokud se vzájemně dokážete upozornit na to, co si sami nedokážete uvědomit, výrazně tím zlepšíte své vztahy. Ale nezapomeňte, že s tím nemůžete začít, dokud to nebudete považovat za něco normálního. Dokud vám bude chybět sebevědomí. Jinak lidi svým chováním nepřesvědčíte, že je to normální chování dospělého člověka a váš pokus skončí katastrofou. Budou se dále chovat tak, jak jsou zvyklí a ještě se pěkně chytíte.

Když chcete, aby se někdo choval nebo něco udělal podle vaší představy. Když potřebujete, aby si někdo vytvořil určitý zvyk chování, tak nesmíte mít v první řadě problém mu svou představu sdělit. K tomu potřebujete sebevědomí. Musíte mu vysvětlit, co od něj chcete, proč to od něj chcete a kdy to chcete nebo potřebujete. Pokud mu nesdělíte celou představu, neudělá to tak, jak chcete, budete mít pocit, že se na něj nemůžete spolehnout a budete zbytečně naštvaní. Dotyčný nebude chápat proč, protože to udělal nejlépe, jak mohl. Je to stejné, jako když vám někdo bude předčítat z knihy, ale konec vám nepřečte. Tak si ho domyslíte. Nic jiného vám nezbude. Když vše uděláte správně a s patřičným sebevědomím, tak dosáhnete toho, že vám dotyčný bude věřit, nebude mít s danou věcí problém a bude se chovat tak, jak potřebujete nebo chcete. A vy budete mít pocit, že se na něj můžete spolehnout, že mu můžete věřit. Potřebujete to v mezilidských vztazích v rodině, i v práci.

Nechci vás učit jinak myslet, abyste získali sebevědomí. Tento způsob je už překonaný. Naučím vás, jak získat zdravé sebevědomí jednodušším způsobem. Díky němu uvidíte rychlou změnu ve svém chování. Určité věci vám rychle přestanou dělat problém. A mnohem rychleji dosáhnete toho, co chcete. Pokud víte, čeho chcete dosáhnout, ale zatím jste stejně, jako první obchodník byli neúspěšní, pomůžu vám.