Chci, aby mě miloval/a

Když se sami neumíte určitým způsobem chovat, nemůžete to chtít od toho druhého. Když nevíte, jak se chovat, aby vás někdo miloval, nemůžete to naučit své děti. A tak je velká pravděpodobnost, že budou mít podobný vztah s partnerem, jako vy. Můžete ze vztahu odejít stokrát, ale dokud se nenaučíte chovat tak, aby vás někdo miloval, budete dělat stále stejné chyby.  A budete je opakovat v jakémkoliv vztahu, dokud se nenaučíte, co je potřeba. Je úžasné, když víte co dělat, abyste dosáhli toho, co v životě chcete. Co se jednou naučíte, vydrží vám na celý život.

Na začátku každého vztahu je mezi mužem a ženou určitá fyzická přitažlivost. Čím více naplňujeme něčí představu o mužské nebo ženské kráse, tím větší má o nás zájem. O to více je ochoten udělat vše proto, abychom mu věnovali svou náklonnost, své srdce. Protože ho vzrušujeme, přitahujeme, vyvoláváme v něm touhy atd. Pokud opačné pohlaví fyzicky nepřitahujeme, nejeví o nás zájem. Záleží na vlasech, očích, tvaru obličeje, jakou máme postavu, chůzi, držení těla, styl oblékání atd. To vše rozhoduje, jestli v někom vyvoláváme ty správné pocity a jak silné jsou. Čím jsme pro někoho přitažlivější, tím více nám dává najevo, jak nás má rád. Když na tohle zapomeneme, přestaneme se o sebe a své tělo starat, začneme svůj vzhled zanedbávat, přestane nám záležet na tom, jak vypadáme, začínáme se vzdalovat představám svého partnera nebo partnerky. Přestaneme být tím, do koho se na začátku zamilovali, koho měli rádi. Což se logicky odrazí na změně jejich pocitů k nám. Pokud nás na to upozorní a my to ignorujeme a je jedno z jakého důvodu, změní se jejich chování k nám. A protože si to nedáme do souvislostí, zapomněli jsme, co od nás chtěli, začneme jim vyčítat, že o nás už nejeví takový zájem, jako dříve. Nedávají nám najevo, jak nás mají rádi, jako dříve. Nejsou tak aktivní v intimní oblasti, jako dříve. A naše pocity k nim se také změní. 

Když jsme mladí, tak si říkáme, nás se to netýká. Máme pocit, že my nikdy nepřibereme tak, abychom nevypadali dobře. Taky jsem si to říkal stejně, jako 90% lidí, kteří dnes řeší svůj vzhled nebo nadváhu. Ale s přibývajícím věkem, narozením dětí, pocitem, že jsou důležitější věci, že na tom teď tolik nezáleží, že doma máme to své jisté atd. atd, Přijde to potichu, jako plíživá smrt. A když si to uvědomíme, je pozdě. Už s tím máme problém. Jsme líní, nemáme čas, zvykli jsme si žít způsobem, který nechceme měnit. Nebo nemáme důvod, protože partner o nás nejeví zájem a neuvědomujeme si, že to je třeba ten důvod. Pokud nemáme v povaze, nemáme vytvořené zakořeněné zvyky, tak se s do této situace dříve nebo později dostaneme a neunikneme před tím. I když si říkáme něco jiného.  

Naučím vás, jak si rychle vytvořit určité životní návyky a zvyky, díky kterým budete v každém věku pro partnera přitažliví. Naučím vás, jak dosáhnout toho, abyste se tak chovali automaticky a aby vám to už nikdy nedělalo žádné problémy.

Milujeme lidi, kteří nám dávají najevo, jak jsme pro ně důležití, jak jim na nás záleží. Milujeme lidi, se kterými si rozumíme, kterým můžeme věřit. Kteří nám říkají, že nás mají rádi a utvrzují nás v tom svým chováním. Naslouchají, zajímá je, co máme rádi, co milujeme, co nám udělá radost. A nemají problém se podle toho chovat. Sdílejí s námi naše aktivity. Jsou trpěliví, vysvětlují, udělají si na nás čas, když to potřebujeme a víme, že jsou tady pro nás. Milujeme je za to, co pro nás dělají.

- víte, jak byste se měli chovat, ale dělá vám to problém nebo zapomínáte

- nepamatujete si, co partner miluje, čím mu uděláte radost, zapomínáte mu dokazovat, že ho máte rádi

- s určitými věcmi máte problém a neuděláte je, i když víte, jakou by měl partner radost, jak by byl šťastný, prostě z nich máte špatný pocit, který nedokážete překonat

- nemáte představu, co byste měli dělat, abyste jemu nebo jí dokázali, že je milujete

- máte pocit, že děláte vše, co je potřeba, ale výsledek tomu neodpovídá

Naučím vás chovat se tak, že přestanete mít s určitými věcmi problém. Nikdy se nezapomenete chovat, jak je potřeba. Vždy budete vědět, jak partnerovi dokázat, že ho máte rádi. Bude pro vás zcela normální a přirozené ptát se ho, co potřebuje, aby měl pocit, že ho máte rádi. Je totiž obrovský rozdíl v tom, co vy si myslíte, že máte pro partnera dělat, aby věděl, že ho máte rádi a mezi představou vašeho partnera nebo partnerky. Je to takový rozdíl, že můžete z vašeho pohledu dělat první, poslední a oni přesto ten pocit mít nebudou. Naučím vás, jak to dělat automaticky, takže vám to nebude dělat problém. Pochopíte, co musíte dělat, aby vás ten druhý miloval. 


Milujeme partnery, kteří dokážou naplnit naše sexuální představy.

- z mého pohledu není, co dodat, ale je

- nesmíme mít problém umět se chovat tak, jak chceme od partnera, partnerky

- nesmí nám dělat problém naplnit jejich představy

A to znamená, ptát se, komunikovat. Není nic horšího, když si myslíme, že víme, co chce a potřebuje. Místo toho, abychom si byli jisti tím, co chce a potřebuje. 

Vaše chování musí v partnerovi vyvolávat ty správné pocity. Pocity, díky kterým vám věří, že vám může říci to, co potřebuje. A toho nedosáhnete, pokud se nedokážete určitým způsobem chovat. Partner se musí cítit bezpečně. Nesmí mít z vaše chování nepříjemné pocity, jako jsou obavy, pochyby nebo strach. A když s něčím máte problém, tak o tom mluvíte a hledáte řešení se kterým budete spokojeni oba.  

Jsou věci, které nejsou, až tak důležité, na kterých vám, ani partnerovi tolik nezáleží. Takže pokud jich nedosáhnete, může se přehnat krátká bouřka, která se rychle rozptýlí. A potom existují věci, které jsou pro partnera i pro vás tak důležité, že rozhodují o tom, jestli jste ve vztahu spokojeni nebo šťastní. Jestli má partner i vy pocit, že se máte rádi. A když jich vy nebo partner nedosáhnete, vytvoří se bouřkový mrak, který nikdy nezmizí. Blesky vaší nebo partnerovy nespokojenosti z ní budou létat pořád.  A když je takových věcí více o to silnější bouřkový mrak se vytvoří. Až z té bouřky budete chtít  utéct. 

Stačí vědět  a můžete udělat toho druhého šťastným. Už nikdy nebudete mít pocit, že děláte maximum a výsledek tomu neodpovídá. 

Ženy, když dokážete naplnit představy svého partnera, bude vás milovat po celý život tak, že vám snese modré z nebe. Takže, co je váš cíl? Čeho chcete dosáhnout?

Muži, když dokážete naplnit představy své partnerky, bude vás milovat tak, že pro vás udělá cokoliv. A to je to, co přece chcete. 

Naučím vás, jak spolu komunikovat tak, abyste pořád měli pocit, že se máte rádi. Jako příklad, proč je komunikace tak důležitá uvedu intimní oblast. Žijeme v omylu, že ten druhý musí vědět, znát, ovládat. Proto máme pocit, že určité věci partnerovi říkat nemusíme, protože mu to musí být přece jasné. Překvapím vás jednoduchou logikou. Je lepší říci partnerovi, kam má dát ruce, co s nimi má dělat, kam má sáhnout, jaké pohyby dělat, prostě, aby sex byl podle vašich představ a vy jste byli maximálně spokojeni /uspokojeni/. A když se to naučí, už to nezapomene. Nebo budete hrát hru "hledej šmudlo" ? A když nenajde, tak si o něm nebo o ní budete říkat, jak je neschopný, k ničemu atd. Pokud mu neřeknete, že vám má tři minuty laskat lalůček u ucha a vy díky tomu dosáhnete orgasmu, tak to fakt nemůže uhodnout. Nikdo neumí číst myšlenky. 

A takhle to platí o každé oblasti partnerského života. Nejen o té intimní. Pomůžu vám získat sebevědomí, aby byl pro vás určitý způsob komunikace přirozený a normální. Díky tomu se dokážete chovat tak, že i partner bude mít pocit, že komunikovat spolu je přirozené a normální. Přestaňte předpokládat a začněte komunikovat. Naučím vás základní komunikační strategii, díky které mnohé problémy nemají šanci vůbec vzniknout. Budete vědět, jak určitou situaci vyřešit, co máte dělat, takže budete v klidu a pohodě. Vždy, když víte, co máte dělat, tak jste v klidu a pohodě. Když nevíte, jste ve stresu, nevěříte si. Naučím vás, jak spolu komunikují dva skutečně dospělí lidé. Protože i když jsme dospělí, tak se chováme a komunikujeme, jako malé děti. 

Když máte nějaký problém, něco se vám nelíbí, nejste spokojeni, nesmíte mít problém to říci. Vysvětlit proč a jak si to představujete, jak to potřebujete nebo chcete. A to tak, aby vám partner rozuměl a pochopil. Protože, vy stejně, jako partner si neuvědomujete, jak se někdy chováte nebo co děláte. Protože určité věci děláte automaticky, ze zvyku. Proto vám na nich nepřijde nic divného. Ale, vždy to vidí ten druhý. Takže, pokud nebudete mít problém o takových věcech spolu mluvit, budete ve vztahu mnohem spokojenější. Zvláště, pokud to nebudete brát, jako výtku, ale jako upozornění na něco, co si sami nejsme schopni uvědomit. 

Muži i ženy chtějí být ve vztahu šťastní, chtějí být milováni. Takže je nesmysl říkat, že muži chtějí něco jiného, než ženy. Jen mají jinou představu, jak toho dosáhnout. Nebo žádnou. Naučím vás, jak mít do budoucna dlouhodobě společné představy o životě, co znamená táhnout za jeden provaz a proč je to tak důležité. Protože dokud máte společné představy, máte pocit, že si rozumíte. 

Co se naučíte, už nikdy nezapomenete. Už nikdy vám nebude dělat problém dosáhnout toho, aby byl s vámi partner šťastný po celý život. A logicky, když je s vámi někdo šťastný a miluje vás, tak vás nechce opustit.

Možná si teď řeknete, že je to všechno moc pěkné, ale já přece taky chci být šťastný nebo šťastná. Taky chci mít pocit, že mě miluje. Když se sami nemáte problém určitým způsobem chovat. Když umíte s partnerem tím správným způsobem komunikovat, máte dostatečné sebevědomí na to, abyste chtěli od toho druhého to samé. A on se to od vás naučí stejně, jako jste se to museli naučit vy.  A vydrží vám to oběma na celý život.