Chování, komunikace a představy

Naše mysl schovává tajemství, která ovlivňují náš život. Je v tom logika, kterou jsme zatím neodhalili tak, jak bychom potřebovali. Ale to, že logiku nevidíme neznamená, že tam není. Zvyky myšlení tvoří základ naší povahy, která rozhoduje o tom, jak jsme nebo nejsme schopni chovat se nebo komunikovat. 

Někdo má problém říci, že je nespokojený s produktem, službami, odvedenou prací, s chováním určitého člověka. Máme problém říci, že práce je špatně odvedená a že jí nezaplatíme. Že něco chceme předělat, protože domluva byla jiná atd. Je nám nepříjemné říci, že výsledek neodpovídá tomu, co jsme očekávali. Proč? Protože nás nikdo nenaučil přemýšlet způsobem, že za své peníze si zasloužíme kvalitní služby. Proto nám chybí sebevědomí nebo odvaha. Proto v takové situaci nedokážeme zůstat v klidu a pohodě. Proto postrádáme jistotu, že je normální ozvat se, pokud nejsem s něčím spokojený. 

Nedokážeme říci ne, když nám někdo nabízí něco, co nechceme, nepotřebujeme. Nedokážeme slušně, ale rozhodně odmítnout nabízenou věc, neumíme říci ne, nechci a zavěsit. A když odvahu najdeme, působíme nejistě, nepřirozeně. Je na nás vidět, v našem hlase je slyšet, jak moc si nevěříme. A přitom máme právo odmítnout cokoliv a nemít z toho špatný pocit. Ale, když nemáme ve zvyku určitým způsobem přemýšlet, tak máme problém chovat se tak, jak potřebujeme nebo chceme. 

V životě záleží na tom, jaké jsme si vytvořili zvyky myšlení. Uvědomte si, že když se vám zažije určitá myšlenka, postoj nebo přesvědčení a stane se z toho zvyk, tak s touto myšlenkou máte spojené určité pocity. Třeba obavy, pochyby, strach nebo jakékoliv jiné. A tyto pocity ovlivňují způsob vašeho chování. Proto máte tzv. určité chování v povaze. A teď si představte, že své myšlení změníte. Když pochopíte, proč se máte na určité věci dívat jinak, uvědomíte si něco, co vám zatím unikalo. Věci vám najednou začnou dávat jiný smysl. Co to s vámi udělá? V první řadě to změní vaše pocity, které jste doposud z určité věci měli. Správná změna myšlení, správný pohled, změní vaše pocity na sebevědomí, odvahu, jistotu, trpělivost, prostě vlastnosti a schopnosti, které vám doposud chyběly k dosažení toho, co jste chtěli a naopak vás zbaví strachu a pochyb. Díky tomu se změní i vaše povaha. Takže říkat, že povaha se těžko mění, že se nedá změnit, že je geneticky daná atd., je omyl, který dokážu vyvrátit. Nemůžete myslet stále stejně a doufat, že se dokážete jinak chovat.

V životě potřebujete mít určité cíle. Protože potom víte, čeho chcete dosáhnout. Co je pro vás v životě důležité a jdete si za tím, dokud toho nedosáhnete. Potom potřebujete mít představu, co proto musíte udělat. Jak se musíte chovat, jak komunikovat, co se naučit, co změnit. Prostě, co dělat jinak, než doposud. Problém je, že když žádnou představu nemáte. Logicky ničeho nemůžete dosáhnout. Když představu máte, ale máte problém, chovat se, jak je potřeba, komunikovat, jak je potřeba, udělat, co je potřeba, tak taky ničeho nedosáhnete. A někdy je problém v tom, že si myslíte, že děláte vše potřebné, ale výsledek tomu neodpovídá. Takže, sice máte představu, ale je špatná. Kdyby byla správná, tak dosáhnete potřebného výsledku. 

Když chcete, aby se někdo choval, podle vašich představ, tak si v první řadě musíte uvědomit, že pokud jí někomu nesdělíte, tak o ní nemůže vědět. Proto vám nesmí dělat problém tomu druhému svou představu sdělit. K tomu potřebujete sebevědomí odvahu nebo to pro vás musí být něco přirozené a normální. Z vašeho chování musí být patrný klid a jistota. To je první krok k dosažení toho, co chcete. Proč? Protože jste svým chováním buď natolik přesvědčiví, že partner s tím, co od něj chcete nemá problém a chová se tak, jak od chcete nebo potřebujete. Tedy, podle vaší představy. Nebo svým chováním působíte na partnera tak nepřesvědčivě, že s tím, co od něj chcete má problém a potom se nezačne chovat podle vaší představy, ale bude se chovat tak, jak jemu vyhovuje, jak chce nebo, jak je zvyklý. Takže jakkoliv jinak, než chcete vy. Taky mu musíte umět vysvětlit, proč se má chovat tak, jak chcete. Proč od něj něco chcete. A musí vám rozumět, musí vás pochopit, musí vám věřit. /často dochází k problémům jen proto, že jste se nepochopili, že jste si nerozuměli/ Svými argumenty musíte toho druhého přesvědčit, že je v pořádku, že od něj něco chcete. Vysvětlíte mu například, proč je to pro vás důležité, proč vám na tom záleží, proč by to měl považovat za něco normálního atd. To vše vám dodá sebevědomí, klid, jistotu, trpělivost. Dodá vám to na přesvědčivosti. A to všechno potřebujete k dosažení toho, co chcete. Ale, to musíte nejdříve sami znát odpovědi na tyto otázky. Sami si vytvořit určité potřebné názory, postoje atd. Prostě mít odpovědi na otázku, proč? To je skutečný důvod, proč se vám v určitých věcech nedaří změnit chování třeba u partnera nebo svých dětí. Můžete se vztekat a nadávat, ale stejně nedosáhnete toho, co chcete. 

Lidé okolo vás jsou na tom stejně, jako vy. Taky mají zažité určité zvyky myšlení, které je nutí chovat se určitým způsobem. Stejně, jako vy, i oni když z něčeho mají špatný pocit, tak s tím mají problém. Když něco neumí, tak s tím mají problém. Nechce se jim do toho. Všichni jsme na tom stejně. I když každý jiným způsobem. Takže musíte umět změnit jejich myšlení a oni sami změní své chování.  Mnohdy toho můžete dosáhnout třeba tím, že si oba uvědomíte, že máte společný cíl, že vám jde vlastně o to samé. A přestanete mít problém se sebevědomým chováním i komunikací.  

Pomůžu vám s jednou konkrétní věcí nebo vás naučím, jak být v životě, co nejšťastnější. Ať v mezilidských vztazích, rodině, partnerském vztahu, ve vztazích mezi rodiči a dětmi. Jak předcházet problémům se zdravím a penězi. Jak si jít za tím, co v životě chcete, po čem toužíte a o čem sníte. Naučím vás, jak si uvědomit, co je pro vás v životě důležité a jak se zbavit problému se podle toho po celý život chovat. Protože některé věci, které v životě chceme, chceme po celý život. Ne jenom týden nebo rok. Jak u ostatních členů rodiny dosáhnout, aby jim nedělalo problém chovat se stejně. Vysvětlím vám, proč ženy a muži toho mají mnohem více společného, než si zatím dokázali uvědomit. A jaké výhody tohle uvědomění přináší. Pochopíte, že rodiče a děti mají společný cíl. Chtějí to samé a ani jeden z nich si to neuvědomuje. Odhalím vám tajemství, která vlastně žádným tajemstvím nejsou. Jsou jen věci, které jsou logické a to, že logiku v tom nevidíme neznamená, že tam není.